internal and external satisfaction studies
2016-03-08
Munkahelyi egészségfejlesztés –Stressz mérése
2016-04-04

Kompetenciamérés és értékelés

A kompetenciáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. Abban egyetértenek a mai definíciók, hogy a kompetencia nem kizárólag alkalmasságot jelent, hanem motivációs tényezőket, attitűdöket is magában foglal.Amikor a kompetenciáról beszélünk, akkor a legtágabb értelemben vett intelligenciáról szólunk: a “mit” egyszerű tudásán túl a “hogyan” tudását is magába foglaló operatív intelligenciáról. A kompetencia ugyanis akcióra vonatkozik, a környezet megváltoztatására csak úgy, mint a környezethez való alkalmazkodásra.

(Bruner)

Kompetencia: egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel

A mi felfogásunk az, hogy a kompetencia egy olyan konstruktum, amely egyrészt tartalmazza a képességeket és a készségeket, másrészt azt is jelenti, hogy ezeket a személy használni is tudja; és hajlandósága van arra, hogy adott helyzetben a helyzethez illő viselkedéssel működjön.

Ehhez az szükséges, hogy a személy csoport vagy vállalat tisztában legyen, hogy mire képes, hol vannak a határai, erősségei, fejlesztendő területei.

A viselkedést alapvetően befolyásolják a személyen belüli tényezők. Ezek nagyrésze általában automatikusan működik, szinte észre sem vesszük hsználatukat, annyira természetesnek tűnnek számunkra. Feladatuk, hogy megkönnyítsék, gördülékennyé tegyék hétköznapjainkat, ismétlődő feladathelyzeteinket, szituációkat, legyen az bevásárlás, vezetés, egy beszélgetés vagy a reggeli megbeszélés. Vannak azonban olyan szituációk,amikor mégsem működnek megfelelően ezeke a bevett viselkedéses szabályok és forgatókönyvek, ilyenkor nem tudunk alkalmazkodni,Ez több okból is előfordulhat például egy ismeretlen helyzet, esetleg váratlanul ér minket valami vagy csak, felkészületlenek vagyunk. Ilyen esetekben segít ha viselkedésünk képes a rugalmas, helyzetfüggő viselkedésre. Ennek lényege hogy mozgósítani tudunk olyan viselkedéses és érzelmi és kognitív mintákat, amelyekkel ugyan nem élünk minden nap, de a helyzet kívánalmaihoz tökéletesen illeszkedik.
Számunkra a kompetencia szó és a hozzá kapcsolódó mérések és vizsgálatok ennek a képességnek a felmérését és ha szükséges kialakítását, fejlesztését jelentik.

A kompetencia öt típusát különböztetik meg. Ezek a következők:

  • az ismeretek, a tudás, készségek, jártasságok(skills) bizonyos fizikai és szellemi feladatok
  • teljesítésének képessége
  • Szociális szerepek, értékek
  • Én-kép
  • Személyiségvonások
  • Motivációk(Mohácsi Gabriella nyomán)

Egy munkakör vagy foglalkozás szempontjából a a kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket, magatartásformákat (attitüdőket) és képességeket jelenti (DACUM- Development A CurriculuM)

Továbbá hasznos szempont a kompetenciát megnézni vállalati környezetben is. E szerint a vállalat szempontjából

A Munkavállaló számára kompetensnek lenni annyit jelent, hogy képes a cégek igen gyorsan változó követelményeinek megfelelni. A vállalat számára csak a munkatársak kompetencia portfolióinak ismeretében lehet reális vállalati stratégiákat kialakítani!! Kompetencia alapú szolgáltatásainkban mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink képessé váljanak munkájuk során a megmagasabb szintű kompetenciával végezni munkájukat.

Választható szolgáltatástípusok:

– Meglévő munkakörök kompetencia kritériumainak felmérése, fejlesztése, tanácsadás
– Munkaköri kompetenciák kialakítása, mérése
– Átalakítandó munkakörökhöz szükséges kompetenciahatárok és elvárások felmérése, elemzése és kialakítása