ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Mi a tájékoztató célja?

A Mihalek Vezetői Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a http://www.mihalek.hu/hu/fooldal_hun/ domain név alatt működő weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a Weboldal és az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (jelöltek, partnerek, harmadik személyek, a továbbiakban: Érintettek) részére – az adatkezeléseket illető – minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítsük az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.
Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a. Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.
Ugyancsak figyelemmel kísérjük az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetjük adatkezelési gyakorlatunkba.

2. Adatkezelő adatai

Név: Mihalek Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Weboldal: http://www.mihalek.hu/hu/fooldal_hun/
Cégjegyzékszám: 01-09-718109
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/D 7. em. 74.
Adószám: 13087937-2-42
E-mail: mihalek@mihalek.hu
Telefonszám: + 36 (20) 933 9705

3. Milyen célból és milyen személyes adatokat gyűjtünk?
3.1. Jelöltek

Annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb, jelöltre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk partnereink számára (a továbbiakban: Toborzás), meg kell vizsgálnunk bizonyos – jelöltekkel kapcsolatos – információkat. Toborzás alatt a jelöltek adatainak gyűjtését, tárolását (szükség esetén frissítését), elemzését a nyitott pozíciók fényében, partnereink részére továbbítását, szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelését értjük. HR tanácsadási tevékenységünk keretében egyéni team coaching, munkahelyi egészségfejlesztés, kompetencia-felmérés és értékelés, illetve pszichológiai alkalmassági vizsgálatok elvégzése érdekében szintén meg kell ismernünk bizonyos – jelöltekkel kapcsolatos – információkat. Erre vonatkozó szolgáltatásunk részletei ezen a linken megtalálhatóak.
Csak olyan adatokat kérünk, amelyekkel valóban segíthetünk a jelölteknek, így különösen a jelölt neve, életkora, elérhetősége, családi állapota, oktatási adatai, korábbi foglalkoztatottságával kapcsolatos adatai, vészhelyzet esetén értesítendő ismerősei, pénzügyi információk, társadalombiztosítási száma, esetleg büntetett előélettel kapcsolatos adatok, ha ez szükséges az érdeklődésére számot tartó munkakörhöz (és természetesen a jelölt dönthet úgy is, hogy más, releváns információkat is megoszt velünk).

3.2. Partnerek

Annak érdekében, hogy partnereink számára megfelelő jelölteket találjunk meg, információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk róluk vagy szervezetükben dolgozó magánszemélyekről. Általában csak az elérhetőségére van szükségünk, vagy a szervezeténél dolgozó kapcsolattartók adataira (pl. név, telefonszám és e-mail-cím), hogy garantáljuk a zökkenőmentes együttműködést. Emellett tároljuk a jelöltek profiljával kapcsolatos tevékenységének adatait, amelynek segítségével garantálhatjuk a partnereink számára a releváns és időszerű kommunikációt. Emellett további információkat is tárolhatunk, ha azokat valaki megosztotta velünk a partnereink szervezetéből.

3.3. Jelölteken keresztül megismert harmadik személyek adatai

Annak érdekében, hogy biztonságosan kínálhassunk megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket a jelöltek számára, és minden eshetőségre felkészüljünk az ő esetében, szükségünk van néhány alapvető háttér-információra harmadik személyektől. Csak nagyon alapvető kapcsolattartási adatokat kérünk, hogy megkereshessünk harmadik személyeket egy ajánlással kapcsolatban vagy azért, mert ez a személy, valamelyik jelöltünk vészhelyzet esetén értesítendő ismerőseként szerepel nyilvántartásunkban.

3.4. Weboldal felhasználóinak adatai
4. Hogyan és milyen jogalap szerint gyűjtünk személyes adatokat?
4.1. Jelöltek
4.1.1. Közvetlenül a jelölttől

A jelöltek közvetlenül fel tudják venni velünk a kapcsolatot Weboldalunkon lévő kapcsolati űrlapon, önéletrajz megküldésével (vagy ennek hiányában) e-mailben, illetve a jelen tájékoztatóban található telefonos elérhetőségen keresztül.
Az adatkezelés jogalapja tájékoztatás kérése esetén a jelölt önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), míg szolgáltatásaink igénybevétele esetén szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

4.1.2. Harmadik felektől

Harmadik személytől, partnereinktől, egyéb weboldalakon keresztül (pl. LinkedIn, vagy álláskereső oldalak) is megismerhetünk jelöltekre vonatkozó személyes adatokat.
Amennyiben partnerünk adja át részünkre a jelöltek személyes adatait, az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, melynek alanya a jelölt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

4.2. Partnerek
4.2.1. Közvetlenül a partnertől

Partnereink közvetlenül fel tudják venni velünk a kapcsolatot Weboldalunkon lévő kapcsolati űrlapon, e-mailben, illetve a jelen tájékoztatóban található telefonos elérhetőségen keresztül.
Az adatkezelés jogalapja tájékoztatás kérése esetén partnerünk önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), míg szolgáltatásaink igénybevétele esetén olyan szerződés megkötését megelőző lépések megtétele, melynek alanya a jelölt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

4.2.2. Harmadik felektől

Harmadik személytől, jelöltjeinktől, egyéb weboldalakon keresztül is megismerhetünk partnereinkre vonatkozó személyes adatokat.

4.3. Jelölteken keresztül megismert harmadik személyek

Ezeknek a személyeknek az adatait minden esetben a jelöltektől kapjuk meg.
Az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, melynek alanya a Mihalek Kft. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

4.4. Jogos érdek, mint jogalap (érdekmérlegelési teszt)
4.4.1. Jelöltek

Úgy véljük, ésszerűen feltételezhető, hogy ha a jelölt állást keres vagy közzétette szakmai önéletrajzi információit egy álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen, vagy álláskeresési célból személyesen felvette velünk a kapcsolatot, akkor örülni fog annak, hogy összegyűjtjük, és egyéb módokon felhasználjuk személyes adatait toborzási szolgáltatások biztosítására, megosztjuk ezen adatokat a potenciális munkaadókkal, és hogy összemérjük készségeit az adatbázisunkban található álláslehetőségekkel. Amikor már úgy tűnik, hogy megszerzi az állást, a potenciális munkaadó esetleg ellenőrizni kívánja a jelölt által számunkra megadott információkat (pl. pszichológiai felmérések értékelései vagy készségtesztek), hogy megerősítést kapjon a jelölt referenciáira, képzettségére és bűnügyi nyilvántartására vonatkozóan a helyi törvényeknek megfelelő mértékig, felkészülve ezzel a jelölttel való első személyes megbeszélésre. Ezeket meg kell tennünk ahhoz, hogy nyereség- és jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytassunk, és hogy segíthessünk jelöltjeinknek elnyerni a megérdemelt állást. Emellett úgy gondoljuk, segíthet jelöltjeinknek az álláskeresésben, ha részt vesz HR tanácsadásainkon. Ezek részei a vállalkozásként biztosított
szolgáltatáskínálatunknak, és segít megkülönböztetni magunkat a kiélezett piaci versenyben, ezért jogos érdekünk a jelöltek adatainak felhasználása ilyen célból. Gondoskodnunk kell arról, hogy zökkenőmentes legyen az üzletvitelünk, hogy továbbra is szolgáltatásokat biztosíthassunk jelöltjeink számára. Ezért a belső adminisztratív tevékenységeinkhez is fel kell használnunk a jelöltjeink adatait, például a bérszámfejtéshez és a számlázáshoz, amikor releváns.
Nekünk is vannak törvényi kötelezettségeink, így jogos érdekünk, hogy ragaszkodjunk a találkozóhoz! Ha jóhiszeműen szükségesnek ítéljük, akkor megoszthatjuk a jelöltek adatait bűntényfeltárási vagy adóbeszedési célokból, valamint tényleges vagy várható pereskedés céljából.

4.4.2. Partnerek

Biztosítani akarjuk, hogy a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk partnereink számára, ezért tároljuk személyes adataikat és/vagy a szervezethez tartozó egyes kapcsolattartók személyes adatait, emellett nyilvántartást vezetünk a beszélgetésekről, találkozókról, regisztrált állásokról és munkaerő-közvetítésekről.

5. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

Törölni fogjuk annak az Érintettnek a személyes adatait, ha három éven keresztül (vagy annyival hosszabb ideig, ameddig jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy az illetékes szabályozók megkövetelik tőlünk az adatok megtartását) nem lépünk vele érdemi kapcsolatba (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél, vagy amellyel dolgozik). Ezen időszak után az Érintett adatai valószínűleg már nem lesznek relevánsak abból a szempontból, amely miatt begyűjtöttük őket. Azoknál a jelölteknél, akiknek a szolgáltatásait egy harmadik fél társaság vagy más szervezet biztosítja, az Érintettel fenntartott „érdemi kapcsolat” az azon társasággal vagy szervezettel fenntartott érdemi kapcsolatot jelenti, amely az Érintett szolgáltatásait biztosítja. Ha ezen társaság vagy szervezet arról értesít minket, hogy már nincs ilyen kapcsolatban az Érintettel, akkor az adatait ettől az időponttól számítva legfeljebb három évig őrizzük meg, illetve három évig attól az időponttól számítva, amikor később közvetlenül az Érintettel érdemi kapcsolatba kerülünk.
Az „érdemi kapcsolat” alatt például kommunikációt értünk a felek között (szóban vagy írásban). Jelölteknél érdemi kapcsolatnak tekintjük a frissített önéletrajz leadását a weboldalunkon vagy a részvételét valamelyik képzésünkön. Azt is érdemi kapcsolatnak tekintjük, ha a lehetséges pozíciókról kommunikálunk szóban vagy írásban. Az, hogy az Érintett megkapja, megnyitja vagy elolvassa a tőlünk érkező e-mailt vagy más digitális üzenetet még nem számít érdemi kapcsolatnak, csak akkor ha átkattint vagy közvetlenül válaszol.

6. Kivel osztjuk meg az Érintettek személyes adatait?

Különböző felekkel, különböző módokon és különböző okokból oszthatjuk meg az Érintettek személyes adatait.

6.1. Jelöltek

Elsősorban leendő munkáltatókkal osztjuk meg a jelöltek adatait, hogy növeljük esélyüket a megfelelő munka megszerzésére. A pályázati anyagokat előzetes – figyelemmel arra, hogy a jelöltekkel való interjúzás személyesen történik – szóbeli és e-mailes hozzájárulás alapján, a jelöltek és partnereink – jelen tájékoztató 4.4.1. pontjában szereplő – jogos érdekeinek figyelembevételével továbbítjuk a leendő munkáltatók felé.

6.2. Partnerek

Elsősorban leendő munkavállalókkal, hogy biztosítsuk a megfelelő jelöltválasztékot.

7. Hogyan védjük az Érintettek személyes adatait?

A Mihalek Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket

8. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

8.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

8.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

8.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

8.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

8.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

9. Értesítési és intézkedési kötelezettség
9.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

9.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 8. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.
Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (8.8. pont).

9.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

9.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 8. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.2. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

10.3. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018.05.25.

Mihalek Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő